tiistai 12. elokuuta 2014

Kapitalismin kriisi(kö), arvon Ruukinmatruuna?


Ruukinmatruunalla (Ironmistress/Takkirauta) on entisenä/nykyisenä (?) mielenterveysongelmaisena taipumusta "kaartua vasemmalle päin" aina silloin tällöin, vaikka Ruukinmatruuna kovasti kiistääkin olevansa vasemmistolainen.

Ruukinmatruuna julkaisi torstaina 7.8.2014 tekstin "Kapitalismin kriisi".

Lyhyesti sanottuna Ruukinmatruuna toteaa, että tuloerot ovat kasvaneet sitten 1980-luvun, proletarisaatio on voimistunut ja keskiluokan tulot ovat polkeneet paikallaan. Syyksi tähän Ruukinmatruuna tarjoaa talouspolitiikan muutosta keynesiläisestä monetaristiseksi/"äärioikeistolaiseksi":

Globaali kapitalismi mahdollisti rajun talouskasvun 1930-luvun ja Toisen maailmansodan jälkeen aina 1980-luvun alkuun. Ihmisten elintaso ja yleinen hyvinvointi kasvoivat rajusti kaikkialla läntisissä teollisuusmaissa aina Reaganin ja Thatcherin aikaan saakka. Tämän jälkeen tapahtui käänne; tuloerot, jotka siihen asti olivat pienentyneet ja supistuneet, alkoivat jälleen kasvaa. Samalla kaikkialla länsimaissa työväenluokka alkoi rapautua ja proletarisoitua, ja keskiluokan tulot ovat siitä lähtien polkeneet paikallaan. Miksi näin?
Helppo selitys asialle on paradigman ajatusmaailman muutos eli säätöpiste 11 (muistanemme ne 12 säätöpistettä) ja siirtyminen keynesiläisestä taloustieteestä monetaristiseen ja äärioikeistolaiseen.

Kuitenkaan arvon Ruukinmatruuna ei muista/halua muistaa, että esim. Thatcherin tekemä valtionyhtiöiden remontti Britanniassa todennäköisesti pelasti tuon saarivaltion konkurssilta tai syvältä lamalta. Samalla tapaa keynesiläisyyttä on vähennetty jokaisessa läntisessä teollisuusmaassa. Suomessa mm. valtiollinen TELE yksityistettiin 1990-luvulle tultaessa. Samoin valtio vähensi omistustaan monessa yrityksessä.

Eikö pikemminkin voisi puhua sosialismin/kollektivismin kriisistä?

Jos Ruukinmatruuna luettelee syiksi kaikki vasemmiston kliseet monetarismista äärioikeistolaisuuteen, niin minä luettelen nämä syyt:

  • Paisunut & tehoton julkinen sektori .
  • Ay-liikkeen kuristusote työnantajista yleissitovien työehtosopimusten kautta; ylisuuret palkat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
  • Erilaiset byrokratia- ja lupakäytännöt, jotka hankaloittavat pienyrittämistä ja pienipalkkaisilla aloilla toimimista, ja joiden todellinen tarpeellisuus on kyseenalaista (ravintolalupa, hygieniapassi, tulityökortti...).
  • Suomessa lähes kokonaan julkisen sektorin hallinnoima pitkiin tutkintoihin johtava koulutusorganisaatio (peruskoulu, lukio, amo, amk, yliopistot), ja julkisen sektorin kokonaan säätelemät pitkien tutkintojen kelpoisuusehdot. Jos siis sinun on suoritettava vaikka 30-40 vuotiaana uusi pitkä tutkinto, niin se on 3-5 vuotta, no matter what.
  • Tiettyjen liike-elämän alueiden totaalinen säätely lupakiintiöillä; mm. taksiliikenne, linjaliikenne.
  • Julkisen sektorin kanssa yhteenliittynyt "crony capitalism" eli kieroutunut kapitalismi. Esimerkkinä nyt vaikkapa 1,8 miljardia euroa maksava maanlaajuinen potilastietojärjestelmä, ja erilaiset hankkeet, mm. useita satoja tuhansia euroja maksaneet muutaman neliön liikuntapaikat Töölönlahden rannoilla.
  • Työntekijöiden yleiset asenneongelmat ja epäpätevyydet.

SUMMA SUMMARUM

Ennenkuin lähdetään syyttämään sitä silinterihattuista monopolimiestä, niin olisiko syytä käydä läpi myös sosialismin/kollektivismin/sosiaalidemokratian ja julkisen sektorin vikoja?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti