torstai 30. tammikuuta 2014

Chile on yhä Latinalaisen Amerikan paras talous


Yksi blogini teemoista on ollut 1970-luvun Chileen liittyvien myyttien kumoaminen. Silloinhan paha-setä, kusipää-diktaattori Augusto Pinochet syrjäytti kaikkien rakastaman kansanmiehen, moraalisesti ylivertaisen Salvador Allenden.

Ongelma vain oli siinä, että Salvador-setä oli saanut Chilen talouden paskaksi vain alle kolmessa vuodessa siitä, kun hänet valittiin Chilen presidentiksi 1970-luvun alussa. Allende nääs oli marxisti, siis tyyliin "massit massoille" -marxisti. Tehtaanomistajat ja maanomistajat olivat pahoja, joten heidän omaisuus tuli jakaa kansalle.

Suurin osa kansasta ja Chilen parlamentin puhemies olivat kuitenkin sitä mieltä, että nyt saa Allenden paska-marxismi riittää. Soitto armeijan komentajalle Pinochetille, ja pian Allende oli perseellään.

Tänäpäivänä Chile nauttii yhä edelleen Latinalaisen Amerikan korkeinta bruttokansantuotetta henkilöä kohden. Tästä voi kiittää vain Pinochetin valtiomiestaitoja ja Milton Friedmanin Chicagon koulukunnan talousosaamista.

tiistai 28. tammikuuta 2014

Uusluddismia, komisario Palmu!


Kuluvan kuukauden aikana suomalaisessa, vasemmistosävyisessä valtamediassa on ollut esillä, miten tekniikka, automaatio ja robotit korvaavat työpaikat. Ja tarkennuksena, että nimenomaan keskiluokan työpaikat ovat "vaarassa".

Tämän kohkauksen alkulähde on ilmeisesti vihreissä - siis samassa puolueessa, johon SKP:n ja SKDL:n jäsenet luikkivat, kun Neuvostoliitto ja kommunismi romahti.

Touhun ideanahan on siis lietsoa jonkinlaista pelkoa työntekijöiden keskuudessa siitä, että "tekniikka korvaa juuri SINUN työsi". Ja koska tekniikka korvaa juuri SINUN työsi, niin SINUN pitää äänestää meitä - eli vihreitä.

Vihreiden luddistisen "logiikan" mukaan on siirryttävä kommunismiin, koska tekniikka korvaa kaikkien ihmisten työt, ja erityisesti keskiluokan, koska keskiluokka pitää pystyssä kapitalismia ja kulutusta. Siten kapitalismi ja markkinatalous eivät voi enää toimia.

VASTAUS

Tässähän on kyse ihan puhtaasta luddismista, siis myytistä, joka on kumottu satoja kertoja, mutta joka nostaa päätään siitä huolimatta.

Tekniikka on korvannut työpaikkoja AINA. Autot syrjäyttivät hevoset - hevonsenhoitajat, kengittäjät, sepät ja lehmipojat jäivät työttömiksi - mutta vain hetkeksi. Samoin PC korvasi sähkökirjoituskoneet toimistotyössä aina 1980-luvulle tultaessa. Konekirjoittajat, toimistotyöntekijät ja arkistonhoitajat jäivät työttömiksi - mutta vain hetkeksi.

Luddismissa on kyse malthusialaisesta ajattelusta. Siinä toisen suureen nähdään liikkuvan ja toisen pysyvän aivan muuttumattomana. Englantilainen pastori, Thomas Malthus ennusti 1800-luvulla, että maailmassa ei riitä ruokaa kaikille, koska väkiluku nousee, mutta ruoantuotanto ei.

Malthus vaan ei ymmärtänyt, että lannoitteet, tuotantolaitteet ja tuotantomenetelmät - sekä ruokamarkkinat itse - kehittyvät jatkuvasti.

Ihan samasta asiasta on kyse tässä uusluddismissakin. Vihreät olettavat, että ihmiset jäävät työttömiksi ja eivät kehity, ja sitten sen vuoksi on siirryttävä kommunismiin ja suunnitelmatalouteen.

MUTTA

Tekniikka myös luo työpaikkoja. Tekniikkaa on pantava kokoon, siis kasattava, sitä on kuljetettava, ja sitä on myytävä. Mitä enemmän tekniikkaa on markkinoilla ja sille on kysyntää, sitä enemmän se luo työpaikkoja.

Mutta vihreiden mielestä kaikki kulutus on pahasta, ja Suomen on palattava 1600-luvun talonpoikaiseen agraariyhteiskuntaan, kommunistisin ja suunnitelmatalousvivahteineen.

SUMMA SUMMARUM

Toisaalta, kuten jostain blogista luin, tekniikka korvaa nimenomaan hallinnollista ja byrokraattista työtä. Siten etatistien ja vasemmiston on vaikea selittää juuri julkisella sektorilla työskenteleville, että tekniikka korvaa heidän työtänsä.

Kuitenkin kuten libertaarit ovat osoittaneet, tekniikan kehitys vapauttaa työvoimaa uusiin tehtäviin, jotka luovat yhä enemmän vaurautta kaikille.

Jos suunnitelmataloutta aletaan edistää sillä verukkeella, että tekniikka vie lopulta kaikkien työt, niin kehitys loppuu sitten siihen paikkaan.

Sen sijaan koulutussektoria tulisi vapauttaa markkinaehtoiseksi, jotta töistään vapautuvat ihmiset voivat hankkia sellaista koulutusta, millä on arvoa markkinoilla. Kaikista työttömiksi jäävistä ei voida kouluttaa lähihoitajia.

maanantai 27. tammikuuta 2014

Länsimaisten talouksien valopilkut: Saksa, Iso-Britannia, Teksas

Suomen bruttokansantuotteen kasvu inflaatiokorjattuna on negatiivinen. Taitaapa olla sitä ihan ilman inflaatiokorjaustakin. Suomen on ajanut tähän pääasiassa vasemmistolainen talouspolitiikka.

Sen sijaan Saksan, Iso-Britannian ja Teksasin BKT:n kasvu on positiivista - mikä on kuitenkin varsin poikkeuksellista "vanhoissa" länsimaisissa teollisuusmaissa - joskin Teksas on USA:n osavaltio. Näitä kolmea kuitenkin yhdistää talouskonservatiivinen politiikka.

Saksa

Saksassa - jotta voit saada esimerkiksi asumistukea - sinun tulee ensinnäkin asua vuokra-asunnossa, esittää todiste pankkitilillä olevasta omaisuudestasi, ja myytävä mahdollinen moottoroitu ajoneuvosi, siis auto.

Iso-Britannia

Iso-Britannia taas on leikannut merkittävästi esimerkiksi armeijaa konservatiivipääministeri Cameronin aikana. Samoin sosiaaliturvan ehtoja on tiukennettu. Myös maahanmuuttoon liittyviä säädöksiä aiotaan tiukentaa.

Teksas

Teksasissa ampuma-aseen käyttö pelkästään omaisuuden suojelemiseksi on laillista - ei siis pelkästään oman hengen tai muiden itsepuolustukseksi. Henkeen ja omaisuuteen menevistä rikoksista rangaistaan ankarasti. Kannettavan stereo-gettoblasterin varkaudesta saattaa saada ensikertalaisenakin jopa 5 vuotta ehdotonta vankeutta. Rikollisille opetetaan toden teolla, että rikos ei kannata. Jos Teksas olisi itsenäinen maa, olisi se maailman 14. suurin talous.


Entäpä Suomessa?

Valmisteilla olevan lakimuutoksen astuessa voimaan jopa omistusasunnossa asuva voisi saada asumistukea. Lähtökohtaisesti kaikenlaisia sosiaalituen saamisen ehtoja ollaan höllentämässä.

Vaikka armeijaa on sivallettu mm. Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttamisella, on julkinen sektori pysynyt melko pitkälle entisissä mitoissaan.

Suomessa aseenkanto itsepuolustus- ja omaisuudensuojelutarkoituksessa on tietääkseni kielletty laissa. Henkeen ja omaisuuteen kohdistuvista rikoksista rangaistaan verrattain kevyesti.

Maahanmuutto taas on 10-kertaistunut 2000-luvun alusta lähtien, alkaen n. 24 000 maahanmuuttajasta, ja päättyen tämän päivän n. 250 000 maahanmuuttajaan, joka on n. 5 % väestöstä. Todellista tarvetta noin suureen maahanmuuttoon ei ole ollut - esimerkiksi mitään suurta talousbuumia Suomi ei ole kokenut 2000-luvulla.


Talouskonservatiivinen politiikka on välttämättömyys, jos tilannetta halutaan muuttaa

Mitä talouskonservatiivinen politiikka sitten käytännössä on? Vaikkapa näitä:

  1. Sosiaalietuuksien ehdot ovat tiukat; sitä haluavan on lähtökohtaisesti ensin realisoitava kaikki kiinteä omaisuutensa ja käytettävä pankkitilillään olevat rahat. Miksi sosiaalietuisuuksia tulisi maksaa henkilöille, joilla on omaisuutta tai käteistä käytössään?
  2. Maahanmuuttoa ei subventoida, tai jos subventoidaan, niin sen on oltava työperäistä.
  3. Henkeen ja omaisuuteen menevistä rikoksista rangaistaan ankarasti. Oikeus elämään ja yksityisomaisuuteen on turvattava voimakkaasti.
  4. Julkisen sektorin (valtio+kunnat+julkisrahoitteiset NGO:t) kokoa on jatkuvasti tarkasteltava. Sen kokoa ja sille kuuluvia tehtäviä on supistettava nykyisestä.
  5. Maanpuolustuksessa on siirryttävä ainakin osittain ammattimaiseen palkka-armeijaan.
  6. Yritystoiminnan rooli tulee nähdä yhteiskunnallisesti arvokkaana; yritysverotusta on kevennettävä ja työntekijöiden palkkaaminen ja irtisanominen on tehtävä yhtä helpoksi.


Jos nykymeno jatkuu, Suomi on Euroopan Uruguay 2020- tai 2030-luvulla

Suomessa erityisesti valmistavan teollisuuden konekanta vanhenee voimakkaasti, koska sen uudistamiseen ei kannata sijoittaa. Sen sijaan sijoittajat sijoittavat Baltiaan tai Itä-Eurooppaan, jossa yritysten verotus ja työllistämisen kustannukset ovat Suomea alhaisemmat. Esimerkiksi Itä-Euroopan ja Baltian maat ovat verrattain hyvin edustettuina uusien autojen myyntiennusteissa.

1950-1960 -lukujen Uruguayssa tapahtui ihan sama kuin nyky-Suomessa - siis konekanta vanheni, koska työvoima oli kallista. Vanhentunut konekanta jäi tuottavuudessa Uruguayn kilpailijamaita jälkeen. Uruguayn talous supistui, ja lopulta uruguaylaisen "hyvinvointi"valtion ylläpito kävi taloudellisesti mahdottomaksi.

---

Uruguay-tekstit:

Pohjoismaisen kaltaista hyvinvointimallia kokeiltiin Uruguayssa varhain 1900-luvulla - tuottamattomin tuloksin 

Suomi Uruguayn tiellä?

torstai 23. tammikuuta 2014

Miksi Ruotsi ei auttanut Suomea toisessa maailmansodassa?


Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen. Ruotsin pääministerinä toimi koko sodan ajan (1936-1946) sosiaalidemokraatti Per Albin Hansson.

Hansson - aivan kuten USA:n silloinen sosialistipresidentti Franklin Roosevelt - ihailivat Neuvostoliittoa ja Stalinia. Hansson oli mm. sitä mieltä, että Neuvostoliitto on merkittävä "rauhantekijä" maailmanpolitiikassa.

Hansson ja hänen hallituksensa estivät britannialaisten ja ranskalaisten vapaaehtoisten kauttakulun Suomeen Ruotsin kautta. Tämän seurauksena em. vapaaehtoiset joutuivat turvautumaan laivaliikenteeseen, ja juuri siksi britit ja ranskalaiset saapuivat Suomeen myöhässä keväällä, kun Talvisota oli jo ohi. Suomenlahden jäätyminenhän esti laivaliikenteen Suomeen talvella.

Ja jos Hanssonin hallitus esti vapaaehtoisten kauttakulun Suomeen Ruotsin kautta, oli lienee itsestään selvää, että Ruotsin valtio ei auta virallisesti Suomea.

SUMMA SUMMARUM

Taas nähtiin, miten sosiaalidemokraatti oli rähmällään Neuvostoliittoon päin. Näin siis 1900-luvun alussa, toisessa maailmansodassa ja kylmässä sodassa. Eikä tilanne ole varmaan muuttunut tänäkään päivänä. Paitsi että Neuvostoliittoa ei enää ole olemassa.

tiistai 21. tammikuuta 2014

6000 sivua hyväksikäyttöraportteja, 100 miljoonaa dollaria hiljentämisrahaa - katolinen kirkko vauhdissa Yhdysvalloissa

International Business Times: Lawyers Will Release Tuesday Thousands Of Pages Of Details Of Sexual Abuse Allegations Against Chicago-Area Catholic Priests

Lainaus:

And, the Archdiocese of Chicago -- the third largest in the nation -- has paid about $100 million to settle abuse allegations against priests, according to the Times.

Toinen artikkeli:

Chigaco Tribune: Lawyers WilChicago archdiocese turns over 6,000 pages on clergy abusel Release Tuesday Thousands Of Pages Of Details Of Sexual Abuse Allegations Against Chicago-Area Catholic Priests

Lainaus:

The Roman Catholic Archdiocese of Chicago turned over nearly 6,000 pages of documents detailing clergy sexual abuse to victims' attorneys Wednesday, the same day church officials publicly reiterated concern for those who suffered and regret for their own mistakes.

---

Niinpä niin. Ja tämä pelkästään YHDESSÄ(!!!) kaupungissa (Chigaco).

Mitä nyt olen yrittänyt tässä sanoa, on se, että pedofilia ja muu seksuaalinen hyväksikäyttö on rakenteellinen ongelma katolisessa kirkossa.

Tuo ongelma pysyy katolisen kirkon yhteydessä niin kauan, kunnes papeilta vaadittava siveyslupaus poistetaan, ja he saavat ottaa itselleen puolison.

maanantai 20. tammikuuta 2014

Paavi erotti 400 hyväksikäyttäjäpappia

MSNBC: Pope Benedict defrocked 400 priests

Ja tämä "vain" kahdessa vuodessa. Lisäksi papit saanevat jatkaa kirkon piirissä muissa tehtävissä, sillä "defrocked" tarkoittaa vain sitä, ettei enää saa harjoittaa papin tehtäviä.

Jos katolisella kirkolla ei ole jonkinlaista seksuaaliongelmaa papistonsa parissa, niin minä olen Elvis Presley.

Käsittääkseni missään kohdassa Raamatussa ei vaadita siveyslupausta. Siten katolisten pappien siveyslupaus on vähintäänkin epäkanooninen, epäraamatullinen, ellei jopa epäkristillinen.

SUMMA SUMMARUM

Katolisilta papeiltahan kiellettiin seksuaalisuhteet, koska papit varastivat kirkon kassasta rahaa elättääkseen omia perheitään. Kielto astui voimaan joskus keskiajalla.

Muistuttaa jollain tapaa sosialistista/vasemmistolaista tapaa ratkaista ongelmat. Siis että ratkaistaan ongelma tavalla, joka luo uuden, ehkä entistä pahemman ongelman.

Mutta katolinen kirkkohan oli aikansa sosiaalivaltio inkvisitioineen, laajentumispyrkimyksineen ja verotuksineen.

lauantai 18. tammikuuta 2014

Ihmiset menettivät omakotitalonsa - vittu LOL sanon minä !!!

Olen kirjoittanut aiemmin samantapaisesta aiheesta, jossa Puolustusvoimien sotilassoittajalta loppui työt jonkin perähörölän - olisiko Pohjois-Karjala? - joukko-osaston lakkauttamisen yhteydessä.

Tuolloin luonnollisesti YLE oli haastattelemassa sotilassoittajaa, joka itku kurkussa tilitti "miten oli perheen kanssa juuri asetuttu asumaan uuteen omakotitaloon jne...".

Salon ja Oulun seuduilla on nyt samantapainen tilanne, koska Nokia on pistänyt lapun luukulle. Omakotitaloja on siis kymmenittäin pakkomyynnissä, koska niiden omistajat ovat yksinkertaisesti feilanneet lainanlyhennysten maksamisen.

Mitäpä tähän sanoisi? Vittu LOL, sanon minä!

Olen tavannut joitain tyhjäpäisiä ihmisiä, joilla on ns. omakotitalo-kiima. Heti kun ollaan saatu joku duuni, niin otetaan parinsadantuhannen euron laina omakotitaloa varten.

Sitten em. ihmiset ovat riskistä sanoneet, että onhan talo vakuutena. Kuitenkin talon myyntihinta on usein alhaisempi, kun mitä sen rakennuskustannukset. Kun talo pakkomyydään, jää lainaa vielä lyhennettäväksi tosi paljon.

Vittu LOL x2 !!!

On ihmisiä, joille ei pitäisi antaa kerrallaan rahaa käytettäväksi kuin ehdoton minimi.

Seuraavana on varmasti vuorossa Talvivaaran työntekijät, jotka ovat rakentaneet/rakennuttaneet omakotitaloja. Ja taas YLE tulee uutisoimaan itkua kiertävistä irtisanotuista työntekijöistä, joilla ei riitä raha lainanlyhennyksiin.

Vittu LOL x3 !!!

perjantai 10. tammikuuta 2014

Libertaarit ihmisoikeudet (luonnos)

Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen

Kenelläkään ei tule olla oikeutta kajota syyttömään kunnon kansalaiseen. Henkeen ja terveyteen menevät rikokset rangaistava ehdottomasti ja ankarasti.

Sallisin vielä koskemattomuuden turvaamiseksi ampuma-aseen kannon itsepuolustustarkoituksessa. Useat rikostieteelliset tutkimukset osoittavat ryöstöjen alhaisemman määrän esim. USA:n osavaltioissa, joissa on mahdollisuus aseenkantoon itsepuolustustarkoituksessa.


Oikeus omaisuuden turvaan

Tarkoittaa käytännössä mahdollisimman alhaista verotusta, ja omaisuusrikosten ehdotonta rangaistavuutta.

Omaisuus turvattava myös inflaatiota vastaan sallimalla kilpailevat ja vaihtoehtoiset valuutat - myös yksityisten yritysten liikkeelle laskemat.

Sallittava ampuma-aseen käyttö omaisuuden turvaamiseksi.


Oikeus työntekoon

Ei lainsuojaa työmarkkinajärjestöille. Ei TUPO:ja, eikä yleissitovia työehtosopimuksia. Ei minimipalkkaa.

Mahdollisimman vähäinen julkinen säätely ammattipätevyyksiä koskien.

Työllistäminen (=työntekijän palkkaaminen) ja irtisanominen tehtävä mahdollisimman helpoksi.


Oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen

Ehdoton EI maa-alueiden ja rakennusten käyttöä, ulkomuotoa, korkeutta yms. sääteleville kaavoitussäädöksille, joilla vaikutetaan asumisen hintaa nostavasti.

Mittavia leikkauksia omakotitaloja koskeviin rakennussäädöksiin. Jos joku onnistuu ryssimään omakotitalonsa rakentamisen, niin mitä sitten?


Oikeus uskonnonvapauteen

Ei erityisasemaa millekään uskonnolle julkisissa instituutioissa. Mutta myös syrjiminen uskonnon perusteella sallittava ei-julkisissa instituutioissa. Jos ortodoksien kansoittama mahorkkatehdas haluaa palkata vain ortodokseja, niin se sallittakoon sille.


Markkinaehtoinen koulutus

Ei julkista koulutusta. Libertaarit ovat osoittaneet, että julkinen koulutus on pääosin kallista, mutta myös ei-laadukasta.

Jos julkinen koulutus on pakko järjestää, niin kansakoulu-malli on hyvä lähtökohta.


Oikeus vaivattomaan yritystoimintaan

Mahdollisimman vähän yrityksen aloittamista ja toimintaa hidastavia/rajoittavia säädöksiä. Historia on kiistatta osoittanut, että yritystoiminta on tuottavin ja nopein tapa hyödykkeiden ja palveluiden tuottamiseksi. Kaikenlaiset yhdistykset ja osuuskunnat ovat pääsääntöisesti hävinneet yrityksille tuottavuudessa.

Mahdollisimman alhainen yritysvero. Libertaarit ovat taloustieteellisesti osoittaneet, että yrityksen veron maksavat joko työntekijät, omistajat tai asiakkaat, ja että veronkorotukset allokoidaan yleensä työntekijöiden tai asiakkaiden maksettavaksi.


Sosiaalilibertaari sosiaalihuolto

Jos nyt tällainen on pakko järjestää, niin yhdistelmä Singaporen terveys- ja sosiaalihuoltotilistä ja Tanskan flexicurity-mallista olisi mainio.

Sosiaalihuolto vain maan X omille kansalaisille.

Ei sosiaaliavustuksia henkilöille, joilla merkittävä määrä omaa varallisuutta (käteistä tilillä, oma auto, asunto tai arvopapereita).


Työperäinen tai omakustanteinen maahanmuutto

Ei sosiaaliperusteista maahanmuuttoa. Maahanmuuttajan esitettävä kotimaisen työnantajan todistus palkkauksesta työhön, tai työn puuttuessa esitettävä todisteet oleskeluun käytettävästä rahamäärästä pankin X tilillä.

Ei sosiaalisubventioita maahanmuuttajille.


Julkisen sektorin ja yksityisten yritysten kytkökset purettava ehdottomaan minimiin vääristyneen markkinatalouden (crony capitalism) välttämiseksi

Ei miljardin euron potilastietojärjestelmiä.

Ei Fazerin ja Sodexon ruokaloita julkisissa virastoissa ja oppilaitoksissa.

Ei opintorahan ruokatukea, joka menee suoraan Fazerille ja Sodexolle.

Ei subventoitua julkista liikennettä. Julkinen liikenne markkinaehtoiseksi kokonaan.